Sarana Sp. z o.o. tel. +48 (12) 276 23 77, +48 (12) 276 56 88 , +48 602 266 155 start kontaktpoczta
Płyty Glasbord®profile PCVlaminaty transportowedrzwi chłodnicze bramy szybkobieżnekomoryrealizacje
Oferta
 

 Płyty Glasbord® - dokumentacja techniczna1. Odporność na substancje chemiczne

Substancja chemiczna
Glasbord P
Glasbord FX
Rozcieńczone kwasy poniżej 30%
D lub B
D lub B
Skoncentrowane kwasy powyżej 30%
D lub B
D lub B
Słabe zasady np. amoniak
D
D
Mocne zasady
D lub B
D lub B
Aldehydy, ketony, estery
D lub B
D lub B

Oznaczenia:
B - Bardzo dobra
D - Dobra
W - Wystarczająca (testować przed użyciem)
S - Słaba, nie zalecane

2. Stopień usuwania plam

Rodzaj substancji
50oC, 16 godz.
25-30oC, 24 godz.
Krew
D
D
Masło
B
B
Olej
D
D
Musztarda
B
B
Brązowa pasta do butów
S
S
Alkohol etylowy 95 %
D
D
Alkohol etylowy 50 %
D
D


Oznaczenia:
B - Plama usuwa się łatwo przy użyciu wody i wodnego roztworu mydła
D - Plama usuwa się łatwo przy użyciu wody i detergentu
S - Plama częściowo usuwalna


3. Odporność na atak typowych substancji chemicznych

Substancja chemiczna
Glasbord P
Glasbord FX
Kwas octowy stężony
B
B
Kwas octowy
B
B
Wodorotlenek amonowy stężony
B
B
Wodorotlenek amonowy 10%
S
S
Anilina
S
S
Benzen
S
S
Trójchloran węglowy
B
B
Kwas chromowy
D
D2
Kwas cytrynowy
D
B
Olej
B
B
Alkohol etylowy 50%
B
W
Heptan
B
W
Kwas solny skoncentrowany
S
S
Kwas solny 10%
B
D
Kwas solny 40%
S
S
Woda utleniona 28%
B
B
Woda utleniona 3%
B
B
Kerozyna
B
B
Alkohol metylowy
S
S1
Olej mineralny
B
B
Węglan sodowy 20%
B
B
Węglan sodowy 2%
B
B
Kwas azotowy skoncentrowany
S
S2
Kwas azotowy 40%
W
S
Kwas azotowy 10%
D
D
Oliwa z oliwek
B
B
Chloran sodowy
B
B
Wodorotlenek sodowy 60%
D
D
Wodorotlenek sodowy 10%
W
B
Wodorotlenek sodowy 1%
B
B
Kwas siarkowy skoncentrowany
S
S
Kwas siarkowy 30%
W
D
Kwas siarkowy 3%
B
W


Oznaczenia:
B - Bardzo dobra - plama usuwa się przy użyciu wody i wodnego roztworu mydła
D - Dobra - plama usuwa się łatwo przy użyciu wody i detergentu
W - Wystarczająca (testować przed użyciem)
S - Słaba, nie zalecane - plama częściowo usuwalna

• Dane są bazowane na podstawie wzrokowych obserwacji oraz wyników testów mechanicznych
• Wszystkie testy były przeprowadzone w temp. ok. 30oC
• Testy wizualne dotyczą materiału o barwie białej
• Testy przeprowadzono zgodnie z normą ASTM D-543


WŁAŚCIWOŚCI mechaniczne płyty Glasbord PIF gr. 2,3 mm

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Wytrzymałość na zginanie
635 [kg/cm2]
ASTM D790
Wytrzymałość na rozciąganie
300 [kg/cm2]
ASTM D638
Twardość Barcol
42
ASTM D2583
Udarność [ wg.Izoda]
0.37 [J/mm]
ASTM D256
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej
27,78 [μm/mCo]
ASTM D696
Absorbcja wody [%]
0.16%/24h [25Co]
ASTM D570
Odporność na ścieranie [% max. Utraty wagi]
0,038%
Taber [25 cykli]
Nominalna waga
3,42 [kg/m2]


WŁAŚCIWOŚCI mechaniczne paneli Glasbord Fire-X gr. 2,3 mm

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Wytrzymałość na zginanie
1050 [kg/cm2]
ASTM D790
Wytrzymałość na rozciąganie
450 [kg/cm2]
ASTM D638
Twardość Barcol
55
ASTM D2583
Udarność [ wg.Izoda]
0.56 [J/mm]
ASTM D256
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej
30.6 [μm/mCo]
ASTM D696
Absorbcja wody [%]
0.16%/24h [25Co]
ASTM D570
Odporność na ścieranie [% max. Utraty wagi]
0.038%
Taber [25 cykli]
Nominalna waga
3,42 [kg/m2]


Sarana Sp. z o.o. , 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 47, tel. +48 (12) 276 23 77, +48 (12) 276 56 88 MaWi 2012
test